WHO: کووید-19 دیگر یک وضعیت اضطراری بین المللی نیست


سازمان جهانی بهداشت (WHO) امروز پایان وضعیت اضطراری جهانی بیماری کووید-19 را اعلام کرد. تدروس آدهانوم، دبیرکل این سازمان، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت روز گذشته تشکیل جلسه داد و پیشنهاد پایان دادن به وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را داد.

وضعیت اضطراری بین المللی بالاترین سطح هشداری است که سازمان بهداشت جهانی می تواند در واکنش به شیوع بیماری های جهانی اعلام کند. تدروس در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: در نتیجه، با امید فراوان اعلام می کنم که وضعیت اضطراری جهانی کووید-19 به پایان رسیده است.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که اعلام پایان وضعیت اضطراری به این معنا نیست که کووید-19 دیگر یک تهدید نیست. وی خاطرنشان کرد: هزاران نفر در سراسر جهان به دلیل این بیماری همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و میلیون‌ها نفر با عوارض طولانی‌مدت ابتلا به کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند.

تدروس افزود: “هفته گذشته، کووید-19 هر سه دقیقه یک نفر را می کشد، و اینها فقط مرگ و میرهایی است که ما در مورد آنها می دانیم. ویروس اینجا باقی مانده است. هنوز در حال کشتن است و همچنان در حال تغییر است. “خطر ظهور گونه های جدیدی که تعداد عفونت ها را افزایش خواهد داد، همچنان قوی است.”

لارنس گاستینمدیر موسسه حقوق سلامت ملی و جهانی اونیل در دانشگاه جورج تاون تصمیم سازمان بهداشت جهانی را صحیح می داند. به گزارش وب سایت ساینس، وی گفت: جهان از مرحله اضطراری جهانی خارج شده است و عاقلانه است که سازمان بهداشت جهانی نیز با پایان دادن به وضعیت اضطراری بین المللی همین کار را انجام دهد.

گاستین افزود: اگرچه اعلام سازمان جهانی بهداشت تاثیر چندانی بر اختیارات این نهاد نخواهد داشت، اما از منظر فرهنگی و سیاسی اقدامی نمادین است. به گفته وی، این تصمیم سیگنال قوی را ارسال می کند که مرحله اضطراری بزرگترین جنگ جهانی در طول زندگی ما بالاخره به پایان رسیده است.