ChatGPT همچنین ذهن چت بات گوگل را می خواند!


هوش مصنوعی ChatGPT قابلیت های زیادی دارد و در ماه های اخیر روزی نیست که اخبار جدیدی از این چت بات منتشر نشود. از سوی دیگر، گوگل در تلاش است تا با پروژه بارد رقیبی برای هوش مصنوعی OpenAI فراهم کند، اما تاکنون امکان دسترسی عمومی به چت بات غول جستجوی اینترنتی وجود ندارد.

با هدف مطرح کردن چالش‌های جدید با ChatGPT، ما در تیرازیس فایل از این هوش مصنوعی درباره قدرت Google Bard پرسیدیم و آن را با نتایج ChatGPT مقایسه کردیم و به نکته جالبی برخوردیم. با دسترسی به هوش مصنوعی OpenAI، می توانید از این چت بات بخواهید تا بر اساس نتایج چت ربات Googlebard پاسخ سوالات شما را ارائه دهد.

به عنوان مثال، ما از ChatGPT پرسیدیم که بهترین گوشی هوشمند سال 2022 از نظر او و از نظر گوگل چیست. هوش مصنوعی OpenAI در کمال تعجب بهترین پاسخ را به ما داد و نظر خود را در مورد اینکه کدام پاسخ بهترین است را ارائه کرد. بنابراین به نظر می رسد ChatGPT می تواند تا حدودی پاسخ های Google Bard را شبیه سازی کند.

ChatGPT در پاسخ به سوال فوق گفت: