935 میلیون کاربر اشتراک؛ تجارت خدمات نرم افزاری اپل همچنان در حال رشد است


در گزارش سه ماهه اول سال مالی 2023، اپل اعلام کرد که تعداد مشترکین خدمات نرم افزاری خود تنها در یک سه ماهه از 900 میلیون به 935 میلیون افزایش یافته است.

اپل تمامی خدمات اشتراک اپ استور و همچنین خدمات نرم افزاری خود را در این آمار گنجانده است، زیرا اشتراک کاربران در سرویس های مختلف نیز برای اپل سودآور است.

تعداد مشترکین خدمات نرم افزاری اپل در طول همه گیری کرونا رشد قابل توجهی را تجربه کردند، اما با بازگشت مردم به محل کار و پایان قرنطینه، سرعت رشد کاهش یافته است.