یک تغییر ساده رژیم غذایی می تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در مردان کاهش دهدیک تغییر ساده رژیم غذایی می تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در مردان کاهش دهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که ایجاد تغییرات ساده در رژیم غذایی می تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در مردان کاهش دهد.