گفتگوی عمومی کارمند سابق توییتر و ایلان ماسک حاشیه ساز شد


الون ماسک از زمان تصاحب توییتر، بارها با استراتژی های مدیریتی خود کنار گذاشته شده است. او به محض بستن قرارداد، مدیران ارشد این شبکه اجتماعی را به خارج از دفتر مرکزی شرکت هدایت کرد و دیری نگذشت که اخراج گسترده ای آغاز شد.

قبل از شروع اخراج، ماسک گفت که ورشکستگی توییتر دور از ذهن نیست. او ذهن کارمندان توییتر را با جملات ناراحت کننده آماده کرد و در نهایت با هزاران نفر از آنها خداحافظی کرد. همانطور که مشخص است، کوچک سازی توییتر همچنان ادامه دارد.

شخصی با نام کاربری هالی او در توییتر خطاب به ایلان ماسک نوشت که از ۹ روز پیش دسترسی به کامپیوتر محل کارش برایش غیرممکن است. ظاهرا او تنها نیست و 200 کارمند دیگر توییتر نیز با چنین موضوعی مواجه شده اند، یعنی اخراج شده اند.