گزارش پایداری، شفافیت در نتایج عملکرد شرکت ها


امروزه توجه به موضوع «پایداری» هم در لایه استراتژی و هم در لایه عملیات فنی و تجاری برای بقا، سودآوری و توسعه بلندمدت و پایدار فعالان فضای کسب و کار ضروری تلقی می شود. در دهه گذشته شرکت ها اقدامات و برنامه های خود را در حوزه اجتماعی در قالب «مسئولیت اجتماعی شرکتی – CSR» اجرا و گزارش کردند. اما با طراحی مفهوم «پایداری در کسب و کار»، با نگاهی جامع‌تر و البته تخصصی‌تر، سازمان‌ها شاخص‌ها، بررسی‌ها و برنامه‌های متنوعی را برای پوشش جنبه‌های مختلف پایداری در فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. نتیجه این فعالیت ها در دوره های منظم با عنوان «گزارش پایداری» برای ارزیابی ذینفعان و مخاطبان تدوین و منتشر می شود.

ایرانسل اولین شرکت بزرگ اقتصادی در ایران است که گزارش پایداری خود را برای دو سال متوالی در دسترس عموم قرار داده است. در ادامه نگاهی می اندازیم به برخی از مهم ترین مطالب گزارش پایداری 1400 ایرانسل (از دیدگاه تیرازیس فایل).

بیان شفاف تأثیرات اقدامات شرکت ها و سازمان ها بر ابعاد مختلف جوامع از جمله انتظاراتی است که می توان از آنها انتظار داشت. گزارش هایی که در قالب گزارش های پایداری منتشر می شود در واقع می خواهند با بیان اثرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی خود بر جامعه گامی در جهت شفافیت برداریم و نشان دهند که نسبت به توسعه پایدار جامعه ای که در آن فعالیت می کنند بی تفاوت نیستند. گزارش های پایداری نشان دهنده رویکرد شرکت ها و سازمان ها به جامعه، محیط زیست و اقتصاد و احساس مسئولیت آنها در قبال مردم است.

ایرانسل برای دومین سال گزارش پایداری خود را منتشر کرد که در آن اقدامات مختلف این سازمان در حوزه های مختلف پایداری، حاکمیت شرکتی، اجتماعی، محیط زیست و اقتصاد دیجیتال فهرست شده است. مخاطبان اصلی گزارش های پایداری، ذینفعان سازمان و دیدگاه عمومی مردم ایران هستند. در نتیجه، دیدگاه آنها در مورد پایداری مهم است.

تعیین اولویت های پایداری

ایرانسل به منظور درک دیدگاه ذینفعان، نظرسنجی را با عنوان «تعیین اولویت های پایداری در کسب و کار ایرانسل» انجام داد که بر اساس آن سه اولویت اصلی ذی نفعان این شرکت مشخص شد. دسترسی مقرون به صرفه اقشار مختلف به شبکه ارتباطی و خدمات دیجیتال در مناطق محروم، ارتقای سوادآموزی و آموزش دیجیتال به ویژه در مناطق محروم و افزایش دسترسی گروه‌های خاص (نابینایان، ناشنوایان و…) به خدمات دیجیتال سه مورد بود. اولویت هایی که ذینفعان را به گروه های زیرمجموعه و حاشیه ای و تأثیر عملکرد شرکت بر آنها نشان می دهد.

کاهش شکاف دیجیتال

امروزه دسترسی به خدمات ارتباطی یکی از مهمترین نیازهای عموم مردم است و از این رو کاهش شکاف بین افراد در دسترسی به این خدمات حائز اهمیت است. ایرانسل در سال 1400 تعداد سایت های BTS را به بیش از 16000 سایت افزایش داد که از این تعداد 5698 سایت در مناطق روستایی بود. در روستاها نیز اقداماتی برای اتصال مدارس به اینترنت انجام شد.

این شرکت که طرح نصب مودم در مدارس روستایی را از سال 1398 با همکاری وزارت ارتباطات آغاز کرده بود، توانست تا پایان سال 98، 13 هزار و 741 مدرسه را به اینترنت مجهز کند و ماهانه 30 گیگابایت اینترنت را به مدت دو سال برای آنها فعال کند. دسترسی برابر به اینترنت می تواند شکاف دیجیتال و شکاف دانش بین گروه های مختلف مردم را از بین ببرد.

طرح های اجتماعی این شرکت نیز در قالب پروژه های CSI انجام شد و این شرکت در سال 1400 اقدام به راه اندازی مدارس و زمین های ورزشی در استان های گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان کرد.