گزارش نظارتی پاییز 1401; رشد اینترنت کمتر از دو درصد بوده است


آخرین گزارش شاخص های آماری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به پاییز 1401 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد. بر اساس داده های این گزارش، تعداد مشترکان پهن باند ثابت و سیار نسبت به پاییز سال قبل افزایش یافته است. اما از میزان مصرف اینترنت در پاییز 1401 اطلاعی ارائه نشده است. اطلاعاتی که همیشه در گزارش های قبلی ذکر می شد.

افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه و تلفن ثابت

تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.2 درصد رشد داشته و از بیش از 135 میلیون مشترک به بیش از 145 میلیون و 667 مشترک رسیده است. مشترکان تلفن ثابت نیز با رشد کمتر از یک درصدی با 0.12 درصد افزایش در پاییز 1401 به 29 هزار و 342 مشترک رسید.

تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار نیز از بیش از 91 میلیون به بیش از 102 میلیون مشترک افزایش یافته است که رشد 11.4 درصدی را نشان می دهد. اگرچه تعداد مشترکان پهنای باند ثابت افزایش یافته است، اما این رشد بسیار کمتر از مشترکین پهنای باند تلفن همراه بوده است. تعداد مشترکان پهنای باند ثابت پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 1.7 درصد رشد داشته و در حال حاضر بیش از 11 میلیون و 80 هزار مشترک در این بخش وجود دارد.