گزارش عملکرد سرعت در سال 1401سامانه توزیع و پخش درون شهری SPEED گزارشی از عملکرد خود در این زمینه منتشر کرده است.