گزارش زمستانی نظارتی 1401; سال گذشته تنها 40 هزار مشترک به مشترکان فیبر نوری اضافه شد


رشد سرعت دانلود در اپراتور رایتل

در بخشی از این فصلنامه اطلاعاتی از سرعت دانلود در اپراتورهای مختلف ارائه شده است که نشان می دهد سرعت دانلود در اپراتور رایتل از 14.99 مگابیت بر ثانیه در سال 1400 به 19.22 مگابیت بر ثانیه در زمستان 1401 رسیده است.

این در حالی است که در پاییز سال گذشته همراه اول و ایرانسل کاهش سرعت انتقال داده را تجربه کردند: سرعت دانلود مشترکان اپراتور همراه اول در پاییز 1401 به 15.52 مگابیت بر ثانیه رسید در حالی که این سرعت در سال قبل 19.29 بود. است.

سرعت انتقال اطلاعات ایرانسل 18.77 مگابیت بر ثانیه بود که در سال گذشته به 16.38 مگابیت بر ثانیه رسید و نشان دهنده افت سرعت است.