کشف یک مومیایی 800 ساله در صندوق عقب یک پیک موتوری در پرو


برمه در بخشی از سخنان خود گفت:[مومیایی] او با من در اتاق من می خوابد. [در اتاقم] تخت و تلویزیون و خوانیتا را کنارش گذاشتم. من از او مراقبت می کنم. بابت این تعبیر پوزش می طلبم. اما او مانند دوست دختر روحانی من است.”

برمهو گفت که پدرش این مومیایی را حدود 30 سال پیش با خود به خانه آورده و از آن زمان در خانواده او باقی مانده است. برمه هیچ توضیحی نداد که پدرش این اثر باستانی را از کجا و چگونه به دست آورده است.

پیک موتوری شنبه گذشته مومیایی را به یک مکان باستانی متروکه در پونو برد تا به دوستانش نوشیدنی آبجو نشان دهد. اگرچه شواهد حاکی از آن است که برامهو ممکن است سعی کرده این مومیایی را به دلالان عتیقه بفروشد، اما او هرگونه تلاش برای فروش Juanita را رد کرد.