کشف دو ماده معدنی کمیاب روی زمین در یک شهاب سنگ 17 تنی


دو ماده معدنی جدید در قطعه کوچکی از شهاب سنگ 16.5 تنی ال علی کشف شده در سومالی در سال 2020 شناسایی شده است. این سنگ بزرگ یکی از ده شهاب سنگ بزرگ روی زمین به حساب می آید. در حالی که دانشمندان این شهاب سنگ را در سال 2020 پیدا کردند، مردم محلی چندین نسل در مورد آن داستان می گویند.

یک قطعه کوچک 70 گرمی از این شهاب سنگ برای شناسایی مواد معدنی تشکیل دهنده آن به دانشگاه آلبرتا فرستاده شد. در روز اول تجزیه و تحلیل، محققان دو ماده معدنی جدید را در نمونه پیدا کردند. اولین ماده معدنی آلیتیس این نام از نام شهر در نزدیکی محل پیدا شدن شهاب سنگ گرفته شده است. ماده معدنی دوم نیز الکینستانتونیت به نام لیندی نامگذاری شده است الکینز تاونتون، محقق اصلی پروژه تحقیقاتی روان ناسا است. هر دو ماده معدنی از آهن، پولونیوم و اکسیژن تشکیل شده اند.

موفقیت سریع محققان در شناسایی مواد معدنی جدید به این دلیل بود که آنها در دهه 1980 به طور مصنوعی در آزمایشگاه تولید شدند. با اطلاعات آزمایشگاهی، ترکیب و ساختار بلوری یک کانی جدید را می توان به سرعت با داده های موجود مقایسه و طبقه بندی کرد. در حالی که ممکن است استدلال کنید که آنها کانی های جدیدی نیستند، اما تا زمانی که در طبیعت یافت شوند، کانی های جدیدی در نظر گرفته می شوند. کریس هردپروفسور گروه زمین و علوم جوی دانشگاه آلبرتا در بیانیه ای گفت:

هرگاه کانی جدیدی پیدا کردید، به این معنی است که شرایط واقعی زمین شناسی و شیمیایی سنگ با آنچه قبلاً کشف شده بود متفاوت است. این چیزی است که این یافته جدید را بسیار هیجان انگیز می کند: در این شهاب سنگ خاص، شما دو ماده معدنی را شناسایی کرده اید که برای علم جدید هستند.

بخشی از شهاب سنگ العلی از سومالی / شهاب سنگ

برش 70 گرمی شهاب سنگ آل علی که حاوی دو ماده معدنی جدید است

محققان آل علی را به عنوان یک شهاب سنگ آهن دار طبقه بندی کردند که از آهن با قطعات کوچک سیلیکات تشکیل شده است. آنها قصد دارند شهاب سنگ مذکور را بیشتر مورد بررسی قرار دهند تا شرایط شکل گیری سیارک مادر آن را درک کنند. تیم تحقیقاتی می‌گوید که آللیت و الکین‌ستانتونیت می‌توانند نشان‌دهنده فرآیندهای جدید زمین‌شناسی و شیمیایی باشند. آنها در حال بررسی کاربرد این مواد معدنی در علم مواد هستند.

کارشناسان در حال بررسی یک ماده معدنی دیگر از این نمونه هستند که ممکن است جدید باشد. تجزیه و تحلیل بیشتر نمونه های دیگر ممکن است کانی های جدید دیگری را نشان دهد. اما به نظر می رسد شهاب سنگ اصلی ناپدید شده است. بر اساس شایعات، این سنگ برای فروش به چین برده شده است. امیدواریم هر جا که شهاب سنگ گرفته شده، نمونه های بیشتری در اختیار دانشمندان قرار گیرد.