کشف ارتباط ژنتیکی جدید با سرطان پروستات


محققان داده های جمع آوری شده از ده مطالعه GWAS انجام شده در ایالات متحده، آفریقا و منطقه کارائیب را که شامل داده های بیش از 80000 مرد بود، ترکیب کردند: 19378 مورد سرطان پروستات و 61620 مرد سالم. آنها 9 عامل خطر ژنتیکی که قبلاً شناخته نشده بودند برای سرطان پروستات کشف کردند که 7 مورد از آنها برای مردان آفریقایی-آمریکایی رایج تر یا منحصر به فرد است.

یکی از انواع جدید یافت شده در ناحیه کروموزومی 8q24 که نشان داده شده است با استعداد ابتلا به سرطان پروستات مرتبط است، فقط در مردان آفریقایی آمریکایی یافت شد. کریستوفر هیمن، نویسنده این مطالعه گفت: «این نوع خاص بر خطر ابتلا به بیماری تهاجمی در این جمعیت تأثیر می گذارد.

متاآنالیز جدید همچنین الگوهای مشاهده شده در مطالعات گذشته را تأیید کرد، یعنی اینکه ژنتیک نقش مهمی در تعیین خطر ابتلا به سرطان در مردان جوان دارد. این مطالعه همچنین بر نیاز به گنجاندن جمعیت های متنوع در مطالعات ژنتیکی بزرگ آینده تأکید می کند. هیمن می‌گوید: «بیشتر مطالعات تا به امروز بر روی جمعیت‌های اروپایی تبار انجام شده‌اند که سوگیری زیادی در درک ما از خطر ژنتیکی بیماری ایجاد می‌کند.

انواع ژنتیکی جدید شناسایی شده در این مطالعه می تواند در آزمایش ژنتیکی گنجانده شود تا به اصلاح خطر ابتلا به سرطان فرد کمک کند و راهنمایی کند که مردان چه زمانی و چند وقت یکبار باید از نظر سرطان پروستات غربالگری شوند.

نمرات دقیق تر PRS برای مردان آفریقایی آمریکایی ممکن است به شناسایی زودهنگام افرادی که در معرض خطر بالای سرطان پروستات هستند کمک کند. دکتر فی چن، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: «نرخ بقا در مردانی که سرطان تهاجمی پروستات تشخیص داده شده است، بسیار کمتر است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که می‌توان از امتیازهای خطر چند ژنی برای شناسایی مردانی استفاده کرد که غربالگری زودتر و مکرر برای آنها مفیدتر است.

هیمن و همکارانش قصد دارند تحقیقات خود را در مورد سرطان پروستات در میان مردان آفریقایی-آمریکایی ادامه دهند و به چگونگی تأثیر دسترسی به مراقبت و سایر عوامل تعیین کننده اجتماعی بر بروز، پیشرفت و میزان بقای این بیماری بپردازند.

این مطالعه در مجله اورولوژی اروپا منتشر شده است.