کد پستی و آدرس مبتنی بر مکان بر اساس سرشماری 1405 است


به گزارش ایرنا، این طرح بر اساس مصوبه ستاد سرشماری ثبت احوال کشور انجام می شود که شرکت ملی پست به نمایندگی از وزارت ارتباطات وظیفه تخصیص کدهای پستی 10 رقمی و اجرای طرح ملی JNF را بر عهده دارد. پروژه و به گفته معاون وزیر ارتباطات از هزینه های هنگفت نیز جلوگیری می کند و نیاز به مراجعه مستقیم و آمار حضوری را نیز بی نیاز می کند. سرشماری ثبت نام بر اساس دو شماره ملی، شماره ملی و کد پستی است که هویت افراد و موقعیت مکانی آنها را مشخص می کند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، کد پستی و اطلاعات نشانی مبتنی بر مکان همواره یکی از ارکان اصلی پایگاه سرشماری بوده و قرار است در سرشماری 1405 کد پستی و اطلاعات مکان محور در کنار نقشه های بسته بندی شده قرار گیرد. مبنای سرشماری خواهد بود.

محمود لیایی در تشریح سرشماری مبتنی بر ثبت نام گفت: منظور از سرشماری ثبتی به زبان ساده این است که کد پستی و اطلاعات آدرس مکان گرا که به نقشه های بسته بندی شده متصل می شوند، به عنوان مبنای سایر اطلاعات قرار می گیرند. و داده های به دست آمده از سایر دستگاه های اجرایی با توجه به کد پستی مکان مورد نظر به نقشه ها و اطلاعات مکان مربوطه متصل خواهند شد. حضور و مکان دقیق افرادی که در شهرها یا روستاها زندگی می کنند به سادگی با دریافت کد پستی صحیح.”

به گفته وی، اطلاعات و داده های متصل به کد پستی ثبت شده، نیاز به مراجعه مستقیم و سرشماری حضوری را بی نیاز می کند و به این ترتیب علاوه بر اینکه همیشه آخرین وضعیت اطلاعات یک شهر یا روستا در دسترس است، هزینه های هنگفتی از از سرشماری حضوری اجتناب شود.

روند سرشماری ثبت نام بر اساس 1405 به صورت آزمایشی در 70 شهر منتخب امسال اجرا می شود. لیایی این روند را اینگونه توضیح داده است: «در این مرحله ساکنان شهرهای منتخب کد پستی محل سکونت خود و خانواده خود را در سامانه ای که به همین منظور معرفی می شود، اعلام و ثبت می کنند. پس از ثبت نام محل سکونت در این سامانه بر اساس کد پستی ده رقمی و آدرس استاندارد، اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات مکانی GNAF به همراه سایر اطلاعات متصل، توسط مرکز آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده در معاونت برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور در سطح شهر حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … مورد بهره برداری قرار می گیرد و بدین منظور کلیه ساکنان شهرستان های منتخب جهت اطلاع از صحت پستی خود به سامانه خدمات الکترونیک کد پستی به نشانی GNAF.POST.IR مراجعه کنند. کد و کد پستی محل سکونت خود را دریافت کنند.

پیش از این رئیس مرکز آمار ایران در سال 1398 اعلام کرده بود که سال 1405 پایان سرشماری سنتی است.

عکس: ایرنا