کاهش 936 میلیارد تومانی درآمد همراه اول در دو ماه


صورت های مالی موبایل اول که در سایت منتشر شده است، از کاهش درآمد این اپراتور برای دومین ماه متوالی خبر می دهد. در حالی که صورت های مالی مهرماه شرکت اول حاکی از کاهش بیش از 740 میلیارد تومانی درآمد این اپراتور از محل بهره برداری از مشترکان دائمی و اعتباری بود و اعلام شد که درآمد این اپراتور در ماه شهریور بیش از 3200 میلیارد تومان بود که در مهرماه به بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. محدودیت های اینترنت، قطعی، اختلال و فیلتر شدن پلتفرم های بین المللی در مهرماه از مهمترین عوامل این کاهش درآمد بوده است.

اکنون با ادامه محدودیت ها و انسدادها، آمار کدال نشان می دهد که این کاهش درآمد در آبان ماه نیز ادامه داشته و درآمد این اپراتور نسبت به ماه قبل 192 میلیارد تومان کاهش داشته است. مجموع این ارقام نشان می دهد که تنها با دو ماه اختلال و محدودیت در اینترنت کشور، نزدیک به هزار میلیارد تومان از درآمد یکی از اپراتورهای مهم کشور کاسته شده است.

درآمد همراه اول از بهره برداری از سیم کارت های خود در یک ماه گذشته در مجموع 2300 میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد این اپراتور در مهرماه 192 میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. البته در حالی که مجموع درآمد همراه اول در آبان 1401 بیش از 2300 میلیارد تومان بوده است، همچنان از درآمد این اپراتور در مدت مشابه سال قبل (حدود 2200 میلیارد تومان) بیشتر است.

نکته دیگری که در این صورت های مالی وجود دارد این است که اگرچه کاهش درآمد تلفن همراه اول در سیم کارت های اعتباری بسیار چشمگیر است، اما سیم کارت های دائمی نیز افت درآمدی را تجربه کرده اند. کاهش درآمد سیم کارت های دائمی در آبان ماه بیش از 6 میلیارد تومان بوده و از 1.38 میلیارد تومان به 1.32 میلیارد تومان رسیده است.

این کاهش برای سیم کارت های اعتباری ثبت شد اما بیش از 186 میلیارد تومان; درآمد سیم کارت های اعتباری در مهرماه یک میلیارد و 355 میلیون تومان بود که در آبان ماه به یک میلیارد و 284 میلیون تومان رسید.