کارگروه اقتصاد دیجیتال آمیتیس را ممنوع کرد


آیین نامه اجرایی حمایت از مشاغل آنلاین بیمه و تقویت نظام نظارتی بیمه های تجاری در تاریخ 10 آذر 1401 به تصویب وزرای حاضر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید. ایجاد نهاد واسطه‌ای جدید و در بند سوم ماده یک این آیین‌نامه آمده است: «ممنوعیت ایجاد یا ایجاد ساختارها و سازمان‌هایی که منجر به ایجاد مؤسسه جدید واسطه‌ای آنلاین شود».

این بخش از آن جهت حائز اهمیت است که از خرداد ماه سال جاری با موضوع ایجاد سوئیچ بیمه آمیتیس توسط بیمه مرکزی چالش های جدی در حوزه بیمه آنلاین در کشور ایجاد شد. بیمه مرکزی قصد دارد با ایجاد سوئیچ مرکزی در حوزه بیمه، تمامی بسترهای بیمه آنلاین کشور را ملزم به اتصال به گروه آمیتیس کند. با توجه به اینکه شرکت استراتژیست آمیتیس متعلق به بیمه مرکزی است، این اقدام با انتقاد فعالان اینسورتک با این استدلال که ایجاد این سوئیچ مرکزی منجر به انحصار شد، شد.

البته اینها همه انتقادات مطرح شده از سوی نهادهای مختلف از جمله انجمن فین تک و صاحبان بیمه های آنلاین نیست و مخالفت کلی با این طرح راه اندازی این سامانه را نابودگر استارت آپ های بیمه می دانستند. تمامی این ایرادات در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفت و در 19 مردادماه اعلام شد که کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مسئولیت تصمیم گیری در مورد سامانه آمیتیس را بر عهده دارد.

این کارگروه در گام اول دستور توقف فعالیت این سامانه را صادر کرد و هم اکنون در آیین نامه ای با هدف حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بیمه ای و تقویت نظام نظارتی در حوزه بیمه های تجاری، ممنوعیت استقرار و ممنوعیت استقرار و ابلاغ شده است. فعالیت موسسات واسطه ای مانند آمیتیس.

در ماده اول این آیین‌نامه، وزارت اقتصاد با همکاری بیمه مرکزی، وزارت ارتباطات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور موظف است دستورالعمل‌های عملیاتی را تدوین و ابلاغ کند. بسترهای خدمات بیمه ای ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه. البته طبق این آیین نامه، دستورالعمل مذکور باید با قوانین پنج گانه پیشنهادی در این آیین نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال منطبق باشد.

طبق قانون اول، بسترهای خدمات بیمه به عنوان کارگزار یا تجمیع کننده بیمه شناخته می شوند. همچنین این بسترها امکان صدور انواع بیمه نامه به صورت آنلاین را دارند. البته برای این اقدام ملزم به رعایت قانون تجارت الکترونیک هستند.

آیین نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال در خصوص مشاغل بیمه آنلاین

قانون سومی که ظاهراً به موضوع سوئیچ بیمه آمیتیس اشاره دارد این است که هرگونه ساختار و سازمانی که منجر به ایجاد یک نهاد واسط آنلاین جدید شود ممنوع است. بنابراین راه اندازی و بهره برداری از سوییچ آمیتیس که نقش واسطه ای را نیز داشت ممنوع خواهد بود.

در مورد چهارم، با هدف تقویت فضای رقابتی و شفافیت بازار، نظارت بیمه مرکزی بر بسترهای بیمه آنلاین برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری و ضدرقابتی بهبود می یابد.

در آخرین مورد از ماده اول این آیین نامه نیز آمده است که بسترهای خدمات بیمه ای امکان انعقاد قرارداد با چندین موسسه بیمه ای را دارند و در این راستا رعایت مقررات مربوطه، رقابت پذیری و ارائه خدمات نوآورانه

آیین نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال در خصوص مشاغل بیمه آنلاین

ماده دوم آیین‌نامه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در خصوص پلتفرم‌های فعال در حوزه فناوری بیمه، این پلتفرم‌ها را نماینده مؤسسات بیمه دانسته و در ادامه مقرر می‌دارد «خدمات تبادل اطلاعات جاری مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه آنلاین توسط بیمه مرکزی. جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل ماده (1) این آیین نامه ادامه خواهد داشت.»