چرا ستاره ها برخلاف کهکشان ها هرگز با یکدیگر برخورد نمی کنند؟


با این حال، کهکشان ها داستان متفاوتی را بیان می کنند. کهکشان ها دارای آرایه وسیع تری از ستاره ها هستند. اما بیایید کهکشان راه شیری را به عنوان راهنما در نظر بگیریم. قطر کهکشان راه شیری تقریباً 100000 سال نوری (10 به توان 5 سال نوری) است. اما چقدر از نزدیکترین کهکشان خود فاصله دارد؟ آندرومدا نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری در فاصله تقریبی 2.5 میلیون سال نوری یا 10 به توان 6 سال نوری است.

حالا همین محاسبات را برای ستاره ها انجام دهید و اندازه جرم را بر فاصله بین آن و جرم مجاورش تقسیم کنید. برای ستاره ها عدد 0.0000001 به دست آمد که عدد بسیار کمی است. وقتی این محاسبات را برای کهکشان ها انجام می دهیم به رقم 0.1 می رسیم.

بر خلاف ستاره ها، نسبت اندازه و فاصله کهکشان ها آنقدرها هم کم نیست. در واقع می توان گفت که دو کهکشان می توانند همدیگر را پیدا کنند و راحت تر با هم برخورد کنند. این دقیقاً همان چیزی است که در 5 میلیارد سال آینده برای کهکشان راه شیری و آندرومدا رخ خواهد داد. کهکشان ها اغلب با یکدیگر برخورد می کنند و عواقب چنین برخوردهایی می تواند چشمگیر باشد. به طوری که نه تنها شکل کهکشان را تغییر می دهد. همچنین بر توانایی آن در تشکیل ستاره های جدید تأثیر می گذارد.

سایر ارزیابی های کهکشانی

لازم به ذکر است که حفره مهمی در این ماجرا وجود دارد. ستارگانی که در مجاورت یکدیگر به صورت منظومه های دوتایی یا سه گانه متولد می شوند ممکن است در طول زمان با یکدیگر ادغام شوند. همچنین در متراکم ترین قسمت های کهکشان، ستارگان به تدریج به یکدیگر نزدیک می شوند و ممکن است برخورد ستاره ها رخ دهد.

باید بگوییم که دیدگاه شما مهم است. در مرحله بعد باید سرعت های اولیه را در نظر گرفت. زیرا نشان می دهد که اجسام با چه سرعتی در فواصل دور حرکت می کنند. همچنین میدان های نیرو مانند گرانش باید در تعامل اجسام در نظر گرفته شود. در برخوردهای کهکشانی، یک ستاره تنها اثر گرانشی همه اجرام، از جمله ستارگان درون کهکشان را احساس می کند.

با این حال، به طور متوسط، ستاره ها هرگز با هم برخورد نمی کنند. اما برخورد کهکشان ها رایج است و همانطور که گفتیم برای دانستن پاسخ به دو عدد نیاز داریم: اندازه و فاصله.