چرا راه راه های گورخر اینقدر موثر هستند؟


الگوی چشمگیر گورخرها زمانی شکلی از استتار زیبای سیاه و سفید در نظر گرفته می شد. اما بر اساس مطالعات جدید، به نظر می رسد این الگو بیشتر به دفع مگس های خونخوار مربوط می شود.

همانطور که دانشمندان در مورد دلیل راه راه بودن گورخرها مطمئن تر می شوند، اکنون توجه خود را به نحوه عملکرد آن معطوف کرده اند. به گزارش Science Alert، یک مطالعه جدید ادعا می کند که حداقل بخشی از پاسخ را پیدا کرده است.

چند سال پیش، مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه بریستول، بریتانیا انجام شد، نشان داد که الگوی راه راه گورخرها محافظت خوبی در برابر نیش مگس است. دانشمندان با قرار دادن پوشش هایی با طرح های مختلف بر روی پشت اسب ها و سپس فیلمبرداری از رفتار مگس ها هنگام نزدیک شدن به اسب ها، توانستند اثرات طرح های مختلف شطرنجی و راه راه را بررسی کنند.

اکنون، همین گروه تحقیقاتی از روش مشابهی برای درک بهتر اینکه آفات از کدام ویژگی خاص الگوهای راه راه گورخرها متنفرند، استفاده کرده است. تیم کارویک بوم شناس تکاملی از دانشگاه بریستول بریتانیا می گوید:

در حالی که مگس ها بیشتر جذب اجسام تیره بزرگ در محیط می شدند (پوشش های تمام خاکستری بیشترین مگس ها را جذب می کردند)، وقتی رنگ تیره با سفید مخلوط می شد، مگس ها تمایل کمتری به تعامل داشتند.

پوشش‌هایی با مثلث‌های بزرگ مشکی در موقعیت‌های مختلف، محبوب‌ترین طرح مگس بعدی و پس از آن پوشش شطرنجی کوچک بود. الگوهای راه راه بیشترین مگس ها را دفع می کردند و الگوهای راه راه با کنتراست بالاتر کمترین تعداد مگس را جذب می کردند.