پرتره “پشم فروش” برنده مسابقه عکاسی غذا در سال 2023


پرتره یک فروشنده پشم جان انوک (ohn Enoch) در بمبئی هند گرفته شد و توانست همه رقبا را در رویداد عکاسی غذای بانوی صورتی شکست دهد و عنوان برنده کلی 2023 را از آن خود کند.

تصویر برنده بخشی از یک پروژه شخصی بود که زمان زیادی را صرف کرد و به ثبت رساند. انوک می‌گوید: «از دریافت این جایزه خوشحالم، این یک افتخار واقعی است که بتوانم این جایزه را در چنین رقابت معتبری پر از تصاویر عالی برنده شوم.