پرتره های زیبا از حیوانات وحشی که می ترسیم از دست بدهیم


یک عکاس پرویی به نام پدرو جارکه که مجذوب تنوع موجود در قلمرو حیوانات شده بود، شروع به عکاسی از گونه ها به روشی منحصر به فرد کرد.

هدف او با عکاسی از حیوانات از فاصله نزدیک، افزایش آگاهی در مورد از دست دادن ویرانگر جمعیت حیوانات است. در طول 50 سال گذشته، جمعیت حیات وحش 60 درصد کاهش یافته است.

پدرو از طریق عکس های خود به دنبال شکستن موانع بین انسان ها و گونه های دیگر و ایجاد صمیمیت و همدلی است. او با ثبت لحظات گرم و صمیمی، نشان دادن عظمت حیوانات و یادآوری این نکته که انسان مرکز هستی نیست، بلکه بخش کوچکی از یک اکوسیستم پیچیده است، سعی دارد بگوید باید برای حفاظت از زمین تلاش کنیم.

از شما دعوت می کنیم با دیدن عکس های پدرو جارک با این حیوانات وحشی بیشتر آشنا شوید و احساس کنید.