پایان مقدس؛ تصاویری متفاوت از کلیساهای متروکه در ایتالیا


برای قرن ها، ساختمان های کلیسا یک ویژگی مهم و حیاتی در سراسر اروپا بوده است. از کلیساهای زیبای روستایی گرفته تا کلیساهای مجلل و باشکوه، «دنیای قدیم» خانه صدها کلیسا بوده و هست. برخی از کلیساها به خوبی حفظ می شوند و به عنوان گنجینه های ملی بسیار مورد توجه قرار می گیرند، در حالی که برخی دیگر با پایانی متفاوت روبرو می شوند و در چنگال بی رحم زمان و غفلت ما از هم می پاشند.

ایتالیا نمونه کامل کشوری است که علیرغم ارزش زیادی که برای تاریخ، معماری، فرهنگ و ارتباطش با کلیسا به عنوان یک نهاد قائل است، هنوز هم می توانید کلیساهای متروکه و ویران شده را در همه جا پیدا کنید.

در این شاتر تصاویری از کلیساهای فراموش شده در سراسر ایتالیا را خواهید دید رومن روبروک رومن روبروک از آنها عکس گرفت.