وقتی اژدهای نیمه بیدار زمین «خوی» را به لرزه درآورد.


شنبه 17 بهمن 1401 ساعت 21:44 بود که زمین لرزه ای به بزرگی 5.9 ریشتر شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند. شدت این زمین لرزه که در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داد به حدی بود که در شهرهای آذربایجان غربی، تبریز و برخی کشورهای همجوار نیز احساس شد.

این زمین لرزه یک هفته و سه روز پس از زلزله 5.4 ریشتری خوی رخ داد و خسارات زیادی بر جای گذاشت.