وزیر گردشگری: سیم کارت مناسب برای گردشگران تا حد زیادی تایید شدضرغامی با وجود تمام مخالفت ها با طرح ارائه سیم کارت های بدون فیلتر برای گردشگران خارجی، از تصویب این طرح در روزهای آینده خبر داد.