وزیر اقتصاد ژاپن از همکاری با آمریکا برای ساخت «تراشه های نسل بعدی» خبر داد.


یاسوتوشی نیشیموراوزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن می گوید که این کشور در حال تولید قطعات نیمه هادی نسل بعدی با همکاری ایالات متحده است. ژاپن همچنین با تعداد زیادی از کشورهای آسیایی برای تقویت زنجیره تامین صنعت تراشه همکاری می کند. نیشیمورا می گوید امیدوار است ژاپن و ایالات متحده “در مرکز ساخت زنجیره تامین مواد کلیدی” باشند.

به گزارش بلومبرگ، اظهارات جدید یاسوتوشی نیشیمورا در حالی مطرح می شود که ژاپن بین تنش های بین ایالات متحده و چین در زمینه تولید تراشه گرفتار شده است. نیشیمورا سعی کرد از سؤالات خبرنگاران در مورد امکان تحریم ژاپن صنعت تراشه چین در حمایت از آمریکا اجتناب کند: “ما متوجه هستیم که هدف آمریکا چیست و با آنها در تماس هستیم.”

مقالات مرتبط:

در هفته های اخیر، دولت آمریکا تحریم های جامعی را علیه صنعت تراشه چین اعمال کرده است که دسترسی چین به فناوری های پیشرفته ساخت تراشه را به شدت محدود می کند. دولت ایالات متحده همچنین کارگران آمریکایی در صنعت تراشه چین را مجبور به ترک شغل خود کرده است.

نیشیمورا می گوید ژاپن از سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در این کشور به ویژه در زمینه فناوری های پیشرفته حمایت می کند. او می گوید امیدوار است دولت ایالات متحده رویکردی مشابه با شرکت های ژاپنی که به دنبال سرمایه گذاری در آمریکا هستند در پیش بگیرد.