وزارت ارتباطات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل نگهداری تلفن ثابت را ابلاغ کرد.


بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل نگهداری تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد. این اطلاعیه در راستای اجرای مصوبه مورخ 06/06/1301 این ستاد در خصوص نحوه تعیین بهای ماهانه تلفن ثابت و همچنین اجرای مصوبه شماره 466 مورخ 10/03/10 شورای رقابت می باشد. ۱۴۰۱ در قالب مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع فوق. به شرکت مخابرات ایران اعلام شده است.

وزارت ارتباطات در حالی ابلاغیه حداقل نگهداری تلفن ثابت را ارائه کرده است که روز گذشته وزیر این وزارتخانه در مصاحبه ای از طرح مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت حمایت و از احتمال ورشکستگی شرکت مخابرات خبر داد. در صورت عدم تامین منابع

اکنون مصوبه ستاد تنظیم بازار به تصویب وزارت ارتباطات رسیده و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریورماه. 1401 در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه ماهانه این مصوبه ابلاغ و بر این اساس هزینه ماهانه خدمات تماس صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید..

بر این اساس مصوبه شماره 1 جلسه 338 مورخ 27 شهریور 1401 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه به ماده 6 مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره 4 مجوز شرکت مخابرات ایران) به تصویب رسید. برای رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت نامه پروانه اجرایی ابلاغ می شود. بودن

این الحاقیه در قالب مصوبه مورخ 26 مرداد 1401 ستاد تنظیم بازار در قالب مجوز دهنده (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

بر اساس آیین نامه شماره 328 کمیسیون تنظیم مقررات، صورتجلسه گفتگوهای درون استانی بر حسب مناطق شهری و روستایی در جدول زیر آمده است.

شهر/روستا مکالمه در چند دقیقه
شهر تهران 4444
مراکز سایر استان ها 3333
دیگر شهر ها 2222
دهکده صفر