هیچ جلسه ای برای رفع محدودیت های اینترنت وجود ندارد


در جلسه نهم آبان ماه اتاق بازرگانی ایران با محوریت مسائل اقتصاد کشور، برنامه هفتم توسعه و اثرات اقتصادی اختلال اینترنت بر کسب و کار و معیشت جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش اتاق ایران آنلاین، رئیس اتاق ایران گفت: بیش از 400 هزار کسب و کار به دلیل محدودیت فضای ارتباطی کشور در خطر نابودی قرار دارند و 9 میلیون نفر که معیشت آنها در خطر است. وی با اشاره به اینترنت به عنوان یکی از مولفه های مهم و غیرقابل انکار فضای کسب و کار امروز، محدودیت آن در دو ماه اخیر را یکی از مشکلات صاحبان مشاغل به ویژه کسب و کارهای کوچک دانست. همچنین به گفته وی، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم با اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط است: بر این اساس محدودیت اینترنت در چند ماه اخیر در حالی زیان های جبران ناپذیری را به بسیاری از شرکت ها به ویژه کسب و کارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده اند که منجر به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی شده است.

در ادامه این نشست غلامحسین شافعی به نقش شبکه های اجتماعی خارجی در بازار کالاهای تولیدی ایران اشاره کرد و گفت: این موضوع اهمیت توجه به بقای کسب و کارهای آنلاین را افزایش می دهد.

بیش از 71 درصد از محصولات رد و بدل شده در صفحات اینستاگرام محصولات تولیدی ایرانی بوده که اکثرا بانوان و جوانان صاحب این مشاغل هستند.

وی در ادامه از آمار نظرسنجی سازمان نظام صنفی رایانه ای که بر اساس آن 25 درصد از پاسخگویان از کاهش 50 تا 75 درصدی فروش خبر داده اند، گفت: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت ادامه محدودیت ها نیز جالب است. درصد خسارت روزانه را 50 تا 60 میلیون تومان برآورد کرده اند. 21 درصد بین 50 تا 100 میلیون تومان و 26 درصد بیش از 100 میلیون تومان تخمین زده اند. بیش از 400 هزار کسب و کار در این شرایط با نابودی مواجه هستند. «دارو بعد از مرگ سهراب نیست. کار کن.”

امیدی به رشد اقتصاد دیجیتال نیست

در این جلسه نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران نیز حضور داشت که گزارشی از مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در دو ماه اخیر ارائه کرد. فرزین فردیس گزارش داد 16 جلسه با نهادهای مختلف کشور با هدف رفع محدودیت های اینترنتی برگزار شده است که در این زمینه چندان شنیده نمی شود.

امید به آینده در کشور مخدوش شده است. بدتر از همه وضعیت اقتصاد دیجیتال است که رشد اولیه خود را داشت و متاسفانه امروز کاهش یافته است و امیدی به آن نیست.

اتاق ایران بارها بر پیامدهای محدودیت اینترنت بر اقتصاد دیجیتال تاکید کرده و در دیدار با مسئولان کشور انتقادات خود را مطرح کرده است.