هیئت مدیره و رئیس جدید انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی معرفی شدند


به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در آخرین مجمع عادی این تشکل صنفی با حضور حداکثری اعضای واجد شرایط، انتخابات هیات مدیره برای دور سوم برگزار شد و از بین 15 کاندیدای هیات مدیره و سه کاندیدای سمت بازرس هفت نفر با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای هیئت مدیره و یک نفر نیز به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

در این انتخابات ابراهیم عمرانی، حبیب الله اسدی، کیوان حسن پور، عبدالمهدی اسدی، حسین روزبه، محسن خردمند و حسین غروی رام به عنوان اعضای هیات مدیره و امیرحسن هشترودی به عنوان بازرس انتخاب شدند.

همچنین با رای اعضا، ابوالفضل حیدر و رضا قربانی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و احسان بیات نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

پس از اولین جلسه هیئت مدیره منتخب، ابراهیم عمرانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، حبیب اله اسدی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محسن خردمند به عنوان خزانه دار، حسین روزبه به عنوان منشی و مهدی انتخاب شدند. آبکاری به مدت سه سال به عنوان منشی.

تعداد اعضای هیات مدیره این دوره با توجه به افزایش اعضا و رشد خانواده زنجیره تامین سیار کشور از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافت، به طوری که با مشارکت و همفکری طیف های مختلف، موانع پیش روی فعالان حذف و مطالبات آنها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد.