هوم پادهای آینده قادر خواهند بود آهنگ را با تشخیص رقص تغییر دهند


بنابراین تکان دادن دست شما ممکن است باعث شود که موسیقی کم شود، یا هوم پاد ممکن است در هنگام مشت کردن، پخش را قطع کند.

به عنوان مثال، هوم پاد آینده اپل ممکن است تشخیص دهد که فردی در حال رقصیدن است و موسیقی پرانرژی پخش می کند تا فضا را بهبود بخشد.

اما همه چیز به تشخیص ژست های کاربر محدود نمی شود. اپل می خواهد به نقطه ای برسد که سیستم هایش دستورات را در هر حالتی تشخیص دهند.

به‌عنوان مثال، اگر کاربری که به‌عنوان سالمند شناخته می‌شود، دستور دهد صدا بلندتر شود، سیستم ممکن است تصمیم بگیرد به جای افزایش صدا، صدای در حال پخش را جدا کند تا آن را قابل درک‌تر کند.

پتنت اپل بیشتر به این موضوع می پردازد که چگونه می توان حرکت یا حضور یک فرد را در اطراف سیستم تشخیص داد و دستورات او را تفسیر و پیش بینی کرد، نه لزوماً آنچه دستگاه با اطلاعات به دست آمده انجام می دهد.

توجه داشته باشید که اپل هر سال صدها پتنت را ثبت می کند، اما همه آنها به مرحله اجرا نمی رسند. در نتیجه، هیچ تضمینی وجود ندارد که هوم پاد آینده شما بتواند کارهایی که در این مقاله توضیح داده شده است را انجام دهد.