هوش مصنوعی چهره اساتید را بر اساس رشته هایشان تجسم می کرد


به عنوان مثال، اگر یک تولید کننده تصویر هوش مصنوعی بر روی مجموعه داده ای از تصاویر آموزش دیده باشد که به طور نامتناسبی گروه های خاصی از افراد را نشان می دهند، مانند افرادی که پوست روشن تری دارند، تصاویر تولید شده نیز ممکن است با تولید تصاویر کمتری از افراد، این سوگیری را اصلاح کنند. با پوست تیره نشان دهید. اگر داده‌های آموزشی حاوی کلیشه‌ها یا سایر سوگیری‌ها باشد، مولد تصویر هوش مصنوعی ممکن است یاد بگیرد که آن سوگیری‌ها را در تصاویر تولید شده خود بازتولید کند.

به‌علاوه، اگر خود داده‌های آموزشی بی‌طرفانه باشند، مدل همچنان ممکن است بر اساس نحوه برچسب‌گذاری یا حاشیه‌نویسی داده‌ها، سوگیری‌ها را یاد بگیرد. به عنوان مثال، اگر مجموعه داده، اشیا یا افراد خاصی را به گونه‌ای برچسب‌گذاری کند که کلیشه‌ها یا فرضیات را تقویت کند، تولیدکننده تصویر هوش مصنوعی ممکن است یاد بگیرد که این سوگیری‌ها را در خروجی خود تداوم بخشد.