هوش مصنوعی ظاهرا جایگزین نیروی انسانی در برخی شرکت ها شده است


هوش مصنوعی ظاهرا جایگزین نیروی انسانی در برخی مشاغل شده است و تعدادی از روسای شرکت ها از این اقدام ابراز رضایت کرده اند.

با موفقیت ChatGPT، ارتباط کارکنان انسانی، از نویسندگان گرفته تا کدنویسان، در خطر است و به نظر می رسد که این یک مسئله جدی است.

نظرسنجی ResumeBuilder.com از 1000 مدیر تجاری که از ChatGPT استفاده می کنند یا قصد استفاده از آن را دارند، نشان می دهد که 49٪ از آنها از پتانسیل چت بات در شرکت های خود استفاده می کنند. 48 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی می گویند که از مدتی پیش فرآیند جایگزینی بخشی از نیروی انسانی خود را با هوش مصنوعی آغاز کرده اند.

استیسی هالرمشاور شغلی ResumeBuilder.com بیانیه ای منتشر کرد که در آن آمده است:

نتایج نظرسنجی ResumeBuilder.com نشان می دهد که کارفرمایان به دنبال ساختار بخشی از مسئولیت های شغلی با ChatGPT هستند. نکته جالب در مورد نظرسنجی مذکور این است که پاسخ دهندگان بر اساس این سوال که آیا شرکت های آنها قبلاً از ChatGPT در زمینه های مختلف استفاده کرده اند یا خیر انتخاب شده اند.

به گزارش Futurism، ​​یک چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی ResumeBuilder.com گفتند که بخشی از نیروی انسانی خود را با هوش مصنوعی جایگزین کرده اند و 93 درصد از آنها می گویند که از این فناوری بیشتر استفاده خواهند کرد. این نشان دهنده آینده عجیبی است که انتظار می رود با گسترش بیشتر فناوری هوش مصنوعی رخ دهد.