همکاری همراه اول و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات


به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این تفاهم نامه با هدف همکاری در زمینه تحقیق و توسعه و بهره مندی از تجربیات و ظرفیت های یکدیگر صبح امروز سه شنبه 22 دی ماه 1401 با حضور وحید شاه منصوری رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و سید محمد رضوی زاده رئیس پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران هر دو سازمان در پژوهشگاه ارتباطات به نتیجه رسید. و فناوری اطلاعات

بر این اساس بخشی از همکاری‌های طرفین در زمینه‌های تعریف و اجرای پروژه مشترک، ارائه خدمات آزمایشگاهی، مدیریت کمک‌های پژوهشی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و توسعه، ارائه خدمات آموزشی، پایش فناوری و برگزاری مشترک خواهد بود. رویدادهای نوآوری

در این تفاهم نامه، اولین مرکز تحقیق و توسعه و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور متعهد شده است در راستای استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، الزامات فناورانه تلفن همراه اول را معرفی کند. در مقابل، پژوهشکده نیز متعهد شده است که اجرای پروژه را در راستای نیازهای تلفن همراه پیشنهاد دهد. ابتدا ظرفیت های علمی و نخبگان خود را تبادل و خدمات آزمایشگاهی تخصصی ارائه دهد.