نور آبی گوشی آنقدرها هم که فکر می کنید دردسرساز نیست


بعید است که چیزی در مورد خطرات نور آبی از نمایشگرهای دیجیتال برای چشم شنیده باشید. طبق ادعاها، نور آبی به چشم ها آسیب می رساند و چرخه خواب را مختل می کند. به گزارش How-To Geek، نور آبی آنقدرها هم که فکر می کنید بد نیست.

ما ادعاهایی در مورد اثرات مضر نور آبی در همه جا می شنویم. اگر در سال‌های اخیر عینک خریده‌اید، احتمالاً به خرید شیشه‌ای تشویق شده‌اید که عبور نور آبی را مسدود می‌کند. بسیاری از ادعاهای مربوط به مضرات نور آبی معقول به نظر می رسد و اکثر مردم این ادعاها را باور دارند. اما حقیقت به این سادگی نیست.

نور آبی که نور مرئی پرانرژی (HEV) نیز نامیده می شود، یکی از رنگ های نوری است که چشم انسان می تواند ببیند. رنگ های نور دارای طول موج های مختلف و نور آبی دارای طول موج کوتاه هستند. هر چه طول موج کوتاهتر باشد، انرژی بیشتر است. این بدان معناست که نور آبی در مقایسه با سایر رنگ های نور انرژی بیشتری دارد.