نمی گذارم صدمه ببینی. همه با هم برای محافظت از حیات وحش


آخرین ابتکار فروش این سازمان دارای 145 تصویر خیره کننده است که زیبایی طبیعت و اینکه چگونه برای بقای خود به آن وابسته هستیم را نشان می دهد.

عکاسان مشهور بین المللی مانند استیو مک کوری، بث مون، نیک برانت و جو مک نالی نیز در این فروش زمستانی حضور داشته اند.