نماینده مجلس: فیلتر کردن ربطی به جبهه پایداری ندارد


مرتضی آقا تهرانی در گفتگو با سایت مونیبان درباره حذف فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت از مدیریت فضای مجازی گفت: ماجرای فیلتر و فیلترینگ به دلیل شرایط فعلی کشور است اما در کل باید مدیریت بهتری برای فضای مجازی وجود داشته باشد.

به گفته وی مدیریت بهتر فضای مجازی به این معناست که آیین نامه حسابداری برای این فضا در نظر گرفته شود و برنامه ریزی در این زمینه انجام شود: بر این اساس مجلس وارد بحث مدیریت فضای مجازی شده اما ناقص می ماند اگر کار انجام شود. مجلس در خصوص فضای مجازی به پایان می رسد، مدیریت تریبون ها در اختیار دولت است نه بیگانگان که هر کاری می خواهند بکنند.

آقا تهرانی همچنین در پاسخ به اینکه گفته می شود بحث فیلترینگ از جریان پایداری فعلی در مجلس شروع شد و در مقابل طیف منصوب قالیباف با این موضوع مخالفت کردند، تصریح کرد: اصلا چنین چیزی وجود نداشت. و بحث فیلترینگ ربطی به جبهه پایداری ندارد نگاه جبهه پایداری برنامه ریزی برای مدیریت داخلی فضای مجازی است.

آقا تهرانی یکی از حامیان طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی یا طرح حمایت است و از طرح ساماندهی پیام رسان ها نیز دفاع کرد.