نماینده مجلس: تا پایان برنامه هفتم 25 درصد حمل و نقل هوشمند می شود


به گفته مجتبی رضاخواه، بی توجهی به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از موانع این حوزه است. در حالی که سرمایه گذاری خارجی به دلیل کاهش ارزش ارز در این سال ها با چالش مواجه شده است، مجلس به دنبال صدور مجوز برای بانک ها برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

وی همچنین در گفت و گو با خبرنگار هانه ملت به چالش های ورود شرکت های اقتصاد دیجیتال به بورس اشاره کرد و گفت: شرکت هایی که در این زمینه به خوبی فعالیت می کنند و یکی از بازیگران اصلی این حوزه در کشور هستند در ارزیابی ناملموس با چالش مواجه هستند. دارایی ها به همین دلیل این شرکت ها نمی توانند وارد بورس شوند، ما به دنبال ورود به این حوزه هستیم زیرا در صورت ارزیابی دارایی های نامشهود این شرکت ها، مردم می توانند سهام خود را خریداری کنند و مانع سرمایه گذاری در این حوزه برطرف می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود پنج درصد حوزه حمل و نقل هوشمند است و پیش بینی می شود تا پایان برنامه هفتم به 25 درصد برسد، گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال می تواند منجر شود. به افزایش بهره وری مثلا از زمانی که تاکسی های اینترنتی رواج پیدا کرد قیمت ارائه خدمات به مردم کاهش پیدا کرد اگر خدماتی را در زمینه فروش محصولات کشاورزی، خدمات بهداشتی و درمانی، حوزه مالی و غیره در قالب توسعه دهیم. از خدمات اقتصاد دیجیتال، بهره وری افزایش می یابد، بنابراین قیمت ارائه خدمات کاهش می یابد.”

به گفته این نماینده، مجلس به دنبال رفع موانع پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بهتر فعالان این بخش است.

در آخرین جلسه فراکسیون اقتصاد دیجیتال، ضرورت ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در این حوزه و لزوم معافیت مالیاتی شرکت های این بخش مطرح شد. این در حالی است که ماه هاست وضعیت اقتصاد دیجیتال به دلیل محدودیت های شدید اینترنت نگران کننده بوده و آسیب های زیادی به بخش های مختلف این حوزه وارد شده و مجلس هم نتوانسته کمکی به رفع آن بکند. محدودیت ها