نسخه جدید تلگرام امکان مخفی کردن اعضای گروه و پاکسازی خودکار کش را ارائه می دهدنسخه جدید پیام رسان محبوب تلگرام، امکان مخفی کردن اعضای گروه و حذف خودکار حافظه کش را در اختیار کاربران قرار می دهد.