نرخ جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اعلام شد


در زمینه خدمات انتقال وجه، بانک مرکزی کارمزدهای جدید را اعلام کرده است: کارمزد انتقال سریع کارت به کارت/کارت به شبا (خدمات سحاب)، حداقل 700 تومان تا سقف یک میلیون تومان و به ازای هر 1. میلیون تومان مازاد. 280 تومن میشه. علاوه بر هزینه پیامک، ارسال پیامک اطلاع رسانی تراکنش بانکی حساب مشتری نیز 30 تومان کارمزد خواهد داشت.

همچنین حواله بین بانکی ساتنا 0.02 درصد مبلغ تراکنش تا سقف 28 هزار تومان و اعلام آخرین تراکنش 10 کارتی (بین بانکی) 180 تومان خواهد بود. کارمزد حواله بین بانکی پایا در دستور پرداخت انفرادی و پرداخت گروهی 0.01 درصد مبلغ تراکنش با کف 240 تومان و سقف 3 هزار تومان و در پرداخت گروهی 1200 تومان به ازای هر پرونده علاوه بر هر سپرده، کارمزد 120 می باشد. تومان گرفت

بر اساس نرخ های جدید کارمزد تعیین و اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ثبت یا انتقال یا استعلام چک در سامانه صیاد به صورت حضوری پنج هزار تومان و حضوری هزار تومان دریافت می شود.

درخواست انسداد یا رفع انسداد حساب در صورت غیر حضوری 330 تومان هزینه دارد. همچنین برای فعال سازی موبایل بانک و اینترنت بانک 1000 تومان کارمزد تعیین شده است.

خدمات مربوط به صدور سفته یا برات الکترونیکی برای یک نوبت در کل چرخه عمر سفته و برات الکترونیکی اعم از صدور، انتقال، ظهرنویسی، تسویه و … (بدون مبلغ درخواستی) 20 هزار تومان اعلام شده است. .