نایب رئیس مجلس: طرح حراست در دستور کار جلسه علنی قرار می گیرد


مهرداد ویسکرمی در جلسه علنی روز سه شنبه به مجلس نسبت به کنار گذاشتن طرح حفاظت هشدار داد و گفت: هیات دولت باید طرح مربوط به فضای مجازی را برای بررسی در دستور کار مجلس قرار دهد.

لایحه نظام تنظیم فضای مجازی که به حفاظت از آن شهرت دارد از دستور کار مجلس خارج شد و با وجود ایرادات مرکز پژوهش های مجلس، تصویب آن رد شد. با این حال برخی از اعضای کمیسیون مشترک حفاظت از سنگ همچنان از این طرح حمایت می کنند و به دنبال بازگرداندن آن به صحن مجلس و تصویب آن هستند.

در جلسه امروز مجلس قرار بود ویسکرمی به عنوان مخالف طرح مالی افشاگران فساد صحبت کند و عبدالرضا مصری رئیس جلسه به وی یادآوری کرد که سخنانش خارج از موضوع است. اما ویسکرمی در پاسخ به اینکه افتخار می کند و درباره این طرح خوب صحبت می کند، گفت: “شما رفتار قانونی دارید که انتظار دارید قانونی رفتار کنیم؟ قانون فضای مجازی را رها نکردید؟ من طرفدار استخاره نیستم اما شروع کردم. استخاره این صحبت ها را انجام دهد، در مجلس باید به اتفاق آرا رای بدهند و قانونی نیست که بگوید رئیس مجلس به جای کل مجلس تصمیم می گیرد».

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون تلفیق با اعتراض به توقف کار این کمیسیون گفت: طرح مربوط به فضای مجازی یک بار با رای مجلس در قالب اصل 85 (تصویب در کمیسیون) تصویب شد. و پس از آن شک و تردید در این موضوع با جوسازی به وجود آمد. صحن رای گیری شد و صحن برای دومین بار به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک رای دادند.

موضوعی که ویسکرمی می داند در حال آماده شدن است قانون گریزی حامیان طرح حفاظت. پس از تصویب این طرح در روندی شتابزده، نایب رئیس مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون تلفیق رای، این طرح را خارج از روال قانونی مجلس دانست و بر عدم رعایت آیین نامه داخلی تاکید کرد. . همچنین مرکز پژوهش های مجلس ایرادات جدی داشت و در نهایت این طرح از دستور کار خارج شد.

اما ویسکرمی که به این موضوع اعتقادی ندارد به تعلیق کار کمیسیون اشاره کرد و آن را متاثر از ریاضت دانست. در جلسه غیرعلنی رای مختلط به شکل غیرعادی صورت گرفت که آرای مخالف و موافق به هم نزدیک بود. در نهایت موضوع به دادگاه بازگشت و از ادامه کار کمیسیون جلوگیری شد.

وی با تاکید بر اینکه پس از گذشت سه سال از عمر مجلس هنوز قانون فضای مجازی نداریم، تصریح کرد: جنگ ترکیبی و فیلترینگ اخیر نیز نشان داد که فیلترینگ منتظر قانونگذاری شورای اسلامی نیست و این همان قانون است. ایراد بزرگ مجلس که قانون گذاری را رها کرده و در مورد فضای مجازی تصمیم گیری نمی کند؛ بنابراین هیات رئیسه باید این موضوع را در دستور کار مجلس قرار دهد.

ویسکرمی در ادامه با بیان اینکه قرار بود این موضوع از خرداد ماه بررسی شود، گفت: مجلس باید در مورد ادامه کار کمیسیون مشترک تصمیم گیری کند، آنها به من قول دادند که از خردادماه این موضوع را بررسی می کنند، حالا چند ماه دیگر ما این موضوع را بررسی می کنیم. به خرداد سال آینده می رسد و دوباره قرار است به محضر حضرت آقا برویم چرا در جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام برای فضای مجازی قانونی نداریم در حالی که فضای مجازی در بسیاری از کشورها قانون دارد چرا آیا ما شجاعت انقلابی بودن را از دست داده ایم و چهار کودک برای ما تصمیم می گیرند؟

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر ویسکرمی گفت: کار متوقف نشده و بسیاری از وظایف در اختیار شورای عالی فضای مجازی است. وی از این عضو کمیسیون مشترک پرسید آیا آرزوی شما این است که طرح مربوط به فضای مجازی در دستور کار جلسه علنی شورای اسلامی باشد که ویس کرمی پاسخ مثبت داد؟

مصری در ادامه گفت: شاید بیش از 10 جلسه در خدمت شما و آقای تقی پور و سایر دوستان بودم که ساعت ها موضوع را مطرح کردند، شما صبح به من گفتید که این موضوع نباید در یک جلسه مطرح شود. جلسه علنی اما الان شما می گویید در جلسه علنی مطرح شود، انشالله کار را در دستور کار قرار می دهیم و انجام می شود».

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در حوزه فضای مجازی از اختیارات کامل برخوردار بوده و عملکرد خوبی داشته اند، خاطرنشان کرد: شاید بیش از 10 جلسه محتوایی انجام شده و کار متوقف نشده است، بسیاری از وظایف در حال انجام است. خلع ید شورای عالی فضای مجازی پس کشور معطل نشده است.شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی اختیارات کامل دارند و بسیار خوب عمل کرده اند که نتیجه آن را می بینید ولی انشالله در انظار عمومی مطرح خواهد شد.”

در واقع اگرچه طرح حفاظت در مجلس تصویب نشد و کار کمیسیون مشترک متوقف شد اما این طرح در این مدت به راه خود ادامه داده است. همانطور که مصری اشاره کرد کنترل این طرح بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و بندهای مختلف آن را نیز پیش می برد. طرحی که هر روز کاربران را در فضای مجازی محدود می کند و این فضا را بیشتر کنترل می کند.