معافیت مالیاتی برای برخی از مشاغل فعال در بسترهای داخلی


شامگاه شنبه پانزدهم اسفندماه بودجه 1402 در جلسه ای مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت. در نتیجه این بررسی که در سه نوبت انجام شد، درآمد برخی از مشاغل اشخاص حقیقی در بسترهای داخلی مشمول نرخ مالیات صفر شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه با بند (ط) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند و با این مصوبه برخی از مشاغل متعلق به اشخاص حقیقی می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند

البته داشتن این معافیت شرایطی دارد. این مشاغل ابتدا باید مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشند و علاوه بر آن تا پایان سال 1401 پرونده مالیاتی نداشته باشند تا مشمول مالیات صفر شوند.

این طرح جنبه تشویقی برای کسب و کارها دارد و در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال است و با ارائه معافیت مالیاتی قصد دارد کسب و کارهای اینترنتی را به استفاده از بسترهای داخلی تشویق و ترغیب کند.

بند (ط) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402 که در خصوص عوارض و مالیات و معافیت برخی از اشخاص حقیقی دارای کسب و کار اینترنتی در بسترهای داخلی از پرداخت مالیات است، یکی از طرح های حمایت از مشاغل اینترنتی در پنج ماه آینده است. که از ابتدای محدودیت های اینترنت گذشته است.

پیش از این کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت نیز از برنامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی کرده بود و به منظور حمایت از این مشاغل که تحت تاثیر محدودیت های مختلف قرار گرفته اند، تسهیلاتی از قبیل خدمات پرداخت مختلف، پشتیبانی تبلیغات، خدمات پستی، تامین منابع و پشتیبانی برای جبران خساراتی که در این مدت متحمل شده اند، تسهیلات مالیاتی، بانکی، اعتباربخشی و خدمات تکمیلی ارائه کرد.

هفته گذشته بود که اعلام شد بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، حضور کسب‌وکارها در 10 بستر داخلی افزایش یافته و بیش از 60 درصد کسب‌وکارهای اینترنتی در بسترهای ایرانی حضور داشته‌اند. البته هنوز آمار بیشتری از این حضور منتشر نشده است و اطلاعات دقیق تری از وضعیت پلتفرم های داخلی، میزان فعالیت کاربران و ترافیک مصرفی آن منتشر نشده است.