مجموعه تصاویر “اشعه ایکس”; نمایش موضوعات رایج به روش های غیر معمول


آندری دومان (آندری دومان)، عکاس تجاری، پروژه «اشعه ایکس» را با هدف نشان دادن آنچه در زیر پوست محصولاتی که مردم در زندگی روزمره خود از آنها استفاده می کنند، به شیوه ای جدید و خلاقانه ایجاد کرد.