قدیمی ترین انیمیشن جهان به دوران غارنشینان برمی گردد


از فرانسه گرفته تا اندونزی و استرالیا، زندگی باستانی بر روی دیوار غارهای تاریک به تصویر کشیده شده است. به نظر می رسد که این تصاویر ارواح بی حرکتی به رنگ خاکی هستند که دوران باستان را منعکس می کنند. اما در سال های اخیر، گمانه زنی ها در مورد تحرک این چشم اندازها افزایش یافته است. به نظر می رسد انیمیشن ریشه در آثار هنری باستانی داشته باشد.

به گزارش ScienceAlert، در ابتدای سال 2022، یک سری حکاکی روی سنگ از حیوانات عجیب و غریب با بدن های در هم آمیخته شک و تردیدهایی را در مورد اشکال اولیه انیمیشن ایجاد کرد. گروهی از باستان شناسان با استفاده از مدل های سه بعدی و نرم افزار واقعیت مجازی این موضوع را مورد بحث قرار دادند که اگر آثار سنگی از نور آتش دیده شوند، این آثار می توانند تصاویر متحرک حیوانات در حال حرکت باشند.

اگرچه این آثار ماقبل تاریخ با انیمیشن های هایپررئالیستی امروزی فاصله زیادی دارند، اما میل انسان به درک، بازنمایی و بازآفرینی جنبش را القا می کنند. نمونه ای دیگر برای قرن ها در خاکستر شهر سوخته، منطقه ای باستانی در جنوب شرقی ایران مدفون بود. در این منطقه، محققان یک فنجان ساده با طرح قرمز سوخته یک بز در حال جهش کشف کردند. این طرح با چرخاندن فنجان زنده می شود و دقیقاً شبیه یک زئوتروپ قرن نوزدهمی است.

بز شاخدار شهر سوخته برای خوردن برگهای یک درخت در پنج تصویر متوالی می پرد. این درخت احتمالاً نمادی از درخت زندگی آشوری است. اما باستان شناسان این مجموعه از تصاویر را سال ها پس از حفاری جام در سال 1967 شناسایی کردند.