فعالیت تاکسی های اینترنتی در پارکینگ شماره سه فرودگاه امام


سعید چلباری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ممنوعیت ورود تاکسی های اینترنتی به فرودگاه امام خبر داد.

به گفته وی، این تاکسی ها می توانند مقابل پارکینگ شماره سه فرودگاه توقف کنند و مسیر و پل ارتباطی ترمینال تا پارکینگ وجود دارد.

رئیس فرودگاه امام در ادامه با اشاره به اینکه در تمامی فرودگاه های بین المللی باید خدمات خوب و ایمن به مسافران ورودی و خروجی ارائه شود و در صورت شکایت مسافران با توجه به دستورالعمل در تمامی فرودگاه ها از توقف سریعا با مشکل رسیدگی شود. و پذیرش انواع وسایل نقلیه مسافربری جلوی ترمینال مسدود شده و در صورت درخواست جذب مسافر فقط تاکسی های اینترنتی می توانند در پارکینگ سه تردد کنند.

چلاوری روز گذشته اعلام کرد که دادستانی ورود تاکسی های اینترنتی به شعاع 800 متری فرودگاه امام را ممنوع کرده است. این تصمیم برای آن اتخاذ شد که تاکسی های اینترنتی مانع فعالیت تاکسی های فرودگاه نشوند. در این میان بسیاری از مسافران به دلیل تفاوت قیمت تاکسی فرودگاه و تاکسی اینترنتی تمایل به استفاده از تاکسی های اینترنتی دارند.

چلاوری امروز تاکید کرد که تاکسی های فرودگاهی نرخی خارج از تعرفه ارائه شده از سوی شورای شهر دریافت نمی کنند.