فعالیت بیش از 34 میلیون بازیکن بازی رایانه ای و دیجیتالی در کشور


محمدمهدی اسماعیلی در آخرین نشست هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای، داده های آخرین نظرسنجی بازی های رایانه ای و دیجیتالی در کشور را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، هفدهمین جلسه هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای با دستور جلسه «ارائه طرح تحول بنیاد ملی بازی های رایانه ای» در راستای سند تحول دولت مردمی و وزارت فرهنگ، «هماهنگی در خصوص برگزاری نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای در نمایشگاه فضای مجازی» و «ارائه آخرین بررسی مصرف بازی‌های دیجیتال ملی» در این وزارتخانه برگزار شد.

به گفته وزیر ارشاد، از سال 1388 تا 1400، تعداد کل بازیکنان ایرانی با نرخ رشد مرکب سالانه معادل 7 درصد و نسبت به نظرسنجی سال 2018 بیش از دو میلیون نفر افزایش داشته است که دلیل اصلی آن است. رشد بازی های موبایل و افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به اینترنت است. به موبایل و اینترنت نیز تعمیم داده شده است.

اسماعیلی در این جلسه با اشاره به اینکه از مجموع 34 میلیون بازیکن در حوزه بازی های رایانه ای و دیجیتال، چهار میلیون نفر به صورت حرفه ای مشغول به کار هستند، گفت: افزایش سرانه بازی های رایانه ای و دیجیتالی در گروه های سنی مختلف نیازمند تلاش همه جانبه است. تقویت این حوزه: «هیچ محصولی مانند بازی‌های دیجیتال مصرف فرهنگی بالایی ندارد، بر این اساس باید با فرهنگ‌سازی در راستای توسعه ذائقه بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتالی برنامه‌ریزی کرد تا بیشترین نسبت بین آنها ایجاد شود. رشد فکری نسل کودکان و نوجوانان با هویت ملی و مذهبی.

وی با اشاره به آخرین نظرسنجی در این زمینه گفت: باید با تحلیل و بررسی دقیق نتایج این نظرسنجی راهکارهای اساسی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده وزارت فرهنگ در دوره جدید در این زمینه پیدا کنیم.