فروش گوشی های هوشمند در سال 2023 حدود 4 درصد کاهش می یابد


آخرین گزارش گارنر در مورد عرضه جهانی گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی و تبلت ها منتشر شده است. بر اساس این گزارش، روند منفی و کاهش فروش گوشی های هوشمند در سال 2023 ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش GizmoChina، فروش جهانی گوشی های هوشمند در سال 2022 با کاهش 11.3 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده است اما به نظر می رسد این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. گارنت اعلام کرده است که عرضه گوشی های هوشمند در سال جاری 4 درصد کاهش می یابد.

رنجیت عطوالتحلیلگر ارشد گارنر می گوید:

روند نزولی فروش محصولاتی مانند رایانه های شخصی، تبلت ها و گوشی های هوشمند همچنان ادامه دارد. در واقع گفته می شود که عرضه رایانه و تبلت در سال 2023 به ترتیب 6.8 درصد و 2.9 درصد کاهش می یابد.