عکس های شگفت انگیز از زندگی در سردترین شهر مسکونی روی زمین


شاید هیچ کجا به اندازه دهکده کوچک Oymyakon در روسیه، سردترین مکان مسکونی روی زمین، مدرکی برای انعطاف پذیری و سخت کوشی انسان ها وجود نداشته باشد.

میانگین دمای هوای Omiyaken در طول ماه های زمستان حدود -50 درجه سانتیگراد است. حداقل دمای ثبت شده برای این روستا در سال 1924 تقریباً -71 درجه سانتیگراد بوده است.