عکس های جالب از حیوانات انسان نما


برای بیش از دو دهه، عکاس Mogens Trolle تصاویر خیره کننده ای از حیات وحش در هر 7 قاره ثبت کرده است. او به عنوان جانورشناس و زیست شناس حیات وحش و متخصص در پستانداران آموزش دیده است. موگنز از دانش خود در مورد آنها و همچنین چشم تیزبین خود برای به تصویر کشیدن شخصیت منحصر به فرد هر موجود استفاده می کند. عکس‌های او، به‌ویژه عکس‌های میمون‌ها، جزئیاتی از حالات چهره‌شان را نشان می‌دهد که ما عادت داریم در انسان‌ها ببینیم.

این عکاس اغلب یک نمای نزدیک یا برش خورده از صورت حیوان را انتخاب می کند تا مخاطب بتواند ویژگی های خاص آن را مطالعه کند و به حالات چهره آن توجه کند که احساس سرخوردگی، سردرگمی، تحسین و فراتر از آن را منتقل می کند. اگرچه موگنز سال هاست رفتار پستانداران را مشاهده می کند، اما هنوز از شخصیت آنها شگفت زده می شود.

حالات چهره نشان داده شده در این تصاویر نشان می دهد که این نخستی ها چقدر به ما نزدیک هستند و چه وجه اشتراکی با ما دارند. متأسفانه تقریباً همه نخستی‌هایی که او از آنها عکس گرفته است در معرض خطر انقراض هستند. تصاویر موگنز باید ما را تشویق کند که از جنبش های حفاظتی حمایت کنیم تا این موجودات برای همیشه ناپدید نشوند.