عکسی بی نظیر از هاله خورشید در نزدیکی مدار شمالی


گوران استرند عکاس در اواسط دسامبر در حال راه رفتن به سمت دفتر بود که هاله ای از خورشید را در افق دید. او می گوید: «من برای این عکس برنامه ریزی نکرده بودم. دوربین و پهپادم را برداشتم و به جایی رفتم که می دانستم می توان شهر و هاله را با هم در یک فریم به تصویر کشید.

چند روز قبل از انقلاب زمستانی بود. در حالی که خورشید در بالاترین نقطه خود بر فراز شهر Östersund در سوئد در 63 درجه عرض شمالی قرار دارد، استرند می دانست که بهترین عکس عمر خود را خواهد گرفت.

تصویر به دست آمده آنقدر مسحورکننده بود که حتی ناسا آن را به عنوان تصویر روز نجوم انتخاب کرد. در تصویر استرند، هاله خورشید بر روی پلی می درخشد که اوسترسوند را به جزیره فروسین متصل می کند.