عکسی از دو سمندر در تله گیاهی گوشتخوار برنده مسابقات Cupoty


گیاهان پارچ معمولاً پروانه ها و مگس ها را می خورند، اما محققان در ایستگاه تحقیقاتی حیات وحش Algonquin اخیراً یک مورد جدید شگفت انگیز را در منوی این گیاه کشف کرده اند: سمندرهای جوان خالدار.

هنگامی که سامانتا پژوهشگران را در بررسی روزانه آنها دنبال می کرد، یک گیاه گلدانی با دو سمندر را مشاهده کرد که روی سطح مایع داخل آن شناور بودند. هر دو سمندر در یک مرحله از پوسیدگی قرار داشتند. او می گوید که می دانسته این صحنه یک لحظه خاص و زودگذر است. روز بعد، هر دو سمندر در ته گیاه فرو رفتند و غرق شدند.

در زیر می توانید برندگان 10 رشته باقی مانده را مشاهده کنید: