عکاسی ماکرو؛ دنیای بزرگ آدم های کوچک


این شاتر مجموعه ای از تصاویر کریس ویلمسن است. این تصاویر حاصل عکاسی ماکرو از عروسک های مینیاتوری در کنار اشیایی از دنیای عادی ماست. کریس این عکس های کوچک جهان را با استفاده از دوربین Nikon D800 و اغلب با لنز ماکرو خود گرفت تا چیزی متفاوت از عکاسی استاندارد ایجاد کند.

باورش سخت نیست که ایجاد برخی از عکس هایی که در زیر می بینید چندین ساعت طول کشیده است. به گفته کریس، سخت ترین بخش این نوع عکاسی برای او حفظ DOF (عمق میدان) مناسب است. حفظ عمق میدان مناسب با یک عکس در چنین فاصله نزدیک امکان پذیر نیست. بنابراین، عکاس از عکاسی پشته ای برای برخی عکس ها استفاده می کند. از آنجایی که پشت هر عکس داستانی وجود دارد که صحنه برای آن ساخته شده است، کریس تمام خلاقیت خود را به کار می گیرد تا بدون توجه به زمان، بهترین عکس ممکن را ارائه دهد.