علائم افسردگی و از دست دادن حافظه در سالمندان با کوتاه شدن تلومر مرتبط است


فیوز کوچک و کند سوز به انتهای تمام کروموزوم های ما متصل است و با افزایش سن، هر یک از سلول های ما به طور طبیعی مقدار بیشتری از این توالی حیات بخش را از دست می دهند.

به گزارش ScienceAlert، محققان کره جنوبی اکنون نشان داده اند که این فیتیله که به “تلومر” معروف است در سلول های افراد مسن که نسبتاً سالم هستند اما علائم افسردگی و زوال شناختی مانند از دست دادن حافظه را نشان می دهند، به طور غیر طبیعی کوتاه است. این کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده شواهد بیشتری در حمایت از «پیری تلومریک» ارائه می‌کند. فرضیه ای که می گوید تمام سلول های ما به نقطه ای می رسند که دیگر توانایی تقسیم و تکثیر را ندارند.

تلومرها اساساً ساعت های مولکولی هستند که در طول زمان به سمت صفر حرکت می کنند و به نظر می رسد که شمارش معکوس آنها توسط استرس مزمن و احتمالاً افسردگی تسریع می شود.

تلومرها توالی‌های DNA تکراری هستند که در انتهای کروموزوم‌ها کلاهک‌های محافظ تشکیل می‌دهند. هر بار که سلول تقسیم می شود، تلومرها کمی کوتاهتر می شوند و خاصیت محافظتی آنها ضعیف تر می شود. وقتی تلومرها در نهایت به پایان خود می رسند، تقسیم سلولی متوقف می شود و وارد فاز زامبی مانند می شود. بر اساس این فرضیه، اگر سیستم بازیافت بدن سلول‌های زامبی را پاک نکند، می‌توانند ارتشی تشکیل دهند که ممکن است در ایجاد بیماری در تمام قسمت‌های بدن نقش داشته باشد.

چه فرضیه ذکر شده را بپذیرید یا نه، واضح است که کوتاه شدن تلومرها ارتباط تنگاتنگی با پیری دارد و این ارتباط نه تنها در سطح سلول بلکه در سطح کل ارگانیسم وجود دارد.

چندین مطالعه نشان داده است که طول تلومرها در افراد مسن ارتباط نزدیکی با اختلالات شناختی و افسردگی دارد. اثرات فیزیکی افسردگی مزمن، یا رابطه بین افسردگی و التهاب، برای توضیح اینکه چرا پیری در مغز و تلومرهای برخی از افراد مسن تسریع می‌شود، استفاده شده است. تحقیقات جدید در کره جنوبی از این تفسیر حمایت می کند، حتی برای مراحل اولیه افسردگی.

کارآزمایی جدید شامل 137 داوطلب 60 تا 79 ساله بود. در نهایت، کسانی که علائم افسردگی را نشان دادند و مشکلات شناختی داشتند، احتمال بیشتری داشت که تلومرهای کوتاه تری داشته باشند.

تلومرهای کوتاهتر همچنین با افزایش سطح اینترلوکین 6 (IL-6) همراه بود که می تواند به عنوان یک سیتوکین پیش التهابی و همچنین یک میوکین ضد التهابی در خون عمل کند. میونگ هونهان، عصب شناس در بیمارستان گوری دانشگاه هانیانگ و همکارانش می نویسند: «بر اساس یافته هایمان، ما معتقدیم که کوتاه شدن تلومر در افراد مسن نه تنها با افسردگی پیشرفته، بلکه با علائم اولیه افسردگی نیز مرتبط است. کوتاه شدن تلومر با افزایش سطح IL-6 در افراد مسن همراه است و ما فرض می کنیم که IL-6 ممکن است یک سایتوکین در مراحل اولیه تا پیشرفته افسردگی باشد.