عضو هیئت مدیره نصر تهران: کف مطالبه ما بازگشت اینترنت به وضعیت شهریور ماه است


مازیار نوربخش نماینده نصر تهران در اتاق بازرگانی به همکاری مشترک اتاق و نصر تهران اشاره کرد و گفت: خواسته دقیق ما این است که وضعیت اینترنت به حالت قبل از حوادث مرداد و شهریور بازگردد. اما این پایین انتظارات ما نیز هست: “این باید این باشد که “بیایید تا زمانی که اینترنت داشته باشیم به تقاضا ادامه دهیم که حق طبیعی همه مردم است.”

وی در نشستی که صبح امروز با موضوع دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گزارش عملکرد حوزه نوآوری و تحول دیجیتال برگزار شد، گفت: چگونه باید قبول کنید که تلگرام در این کشور فیلتر است؟ این ابزاری است که اساتید و دانشجویان برای برقراری ارتباط در همه دانشگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند و آنقدر ویژگی‌های خوبی دارد که هیچ ابزار خارجی دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود.» به گفته وی، بخشی از نگاه دولت حمایت از بسترهای داخلی است، اما ما نتیجه این حمایت ها را در سایر صنایع دیده اند و حمایت به تنهایی جوابگو نیست: “حمایت و همچنین ایجاد فضای آزاد و رقابتی یک موضوع دو طرفه است.”

وی با اشاره به کمیته مشترک وضعیت اینترنت و قطعی های اخیر در ارتباط با وزیر ارتباطات و رئیس جمهور، گفت: در این موارد ارجاعاتی صورت گرفته است. به گفته وی، اگرچه برای این پیگیری ها برنامه زمانی مشخص شده است، اما نمی توان همه مسائل را به صورت علنی بیان کرد: «چون پیگیری هایی که علنی می شود روی آقایان تاثیر می گذارد و شما را از جلسات یا مسائل حذف می کنند یا عصبانی می کنید. بنابراین سعی کردیم به صورت مخفیانه یا غیرعلنی پیگیری ها را انجام دهیم، اما به همین دلیل همان زمان را تعیین کردیم و با دوستان اتاق هماهنگی داریم تا این مسائل را به این شکل پیش ببریم.»

به گفته نوربخش، آخرین مهلت این مطالبه بعد از عید مشخص شده و پیگیری ها به صورت خصوصی در حال انجام است. اما اگر تا آن زمان به نتیجه نرسید، این موضوع بیشتر به صورت علنی پیگیری می شود.

یکی از اعضای هیأت مدیره نصر تهران با اشاره به اینکه این مطالبه حق همه مردم است، با توجه به وظایف نصر، این موضوع بیش از نگاه بنگاه ها بررسی شده است، گفت: هر چقدر هم که این زیان زیاد باشد. و ضرر آن است که آثار آن آشکار است و بر کسی پوشیده نیست».

به گفته وی، کمیته بحران ارزی نیز با توجه به موضوع ارز تشکیل شده است.